رفتن به محتوای اصلی

ازدواج به سبک سیندرلا

ازدواج

معیارهایی برای ازدواج

Video file

یکی از مهمترین تصمیمات زندگی انتخاب همسر می باشد. انتخابی که می بایست براساس معیارهای صحیح و با فکر و نه احساس انجام شود. انتخاب همسر یعنی انتخاب شریک و همراه زندگی که می تواند مسیر زندگی شما را دچار تغییر نماید. افرادی که دارای فکر و برنامه در زندگی هستند مطمئنا دارای معیارهای مشخصی برای انتخاب همسر آینده خود هستند. شاخصه های این مهم نیز می بایست براساس یکسری واقعیت های موجود در زندگی باشد. دختر جوانی که در آستانه ی تشکیل یک زندگی مستقل می باشد با توجه به شرایط خانوادگی خود و همچنین واقعیت موجود در جامعه می بایست معیارهای همسر آینده ی خود را انتخاب نماید.

به عنوان مثال در شرایط موجود در جامعه انتظار داشتن تمامی امکانات از پسری در سن ازدواج توقعی بی جا و خطاست. همچنین توقع داشتن تحصیلات عالیه برای عروس در پسری که خود تحصیلات دانشگاهی ندارد اشتباهی بزرگ محسوب می گردد.

اما به اعتقاد علم روان شناسی چه معیارهایی برای ازدواج در نظر گرفته می شود:

تعهد

داشتن سلامت جسمی و روانی

مسئولیت پذیری

استقلال

همفکر یودن بخصوص در زمینه اعتقادی

خانواده

صداقت و اعتماد

خوش اخلاقی

و...

 

دسته بندی