رفتن به محتوای اصلی

هفته بسیج گرامی باد

هفته بسیج

در ۵ آذر ۱۳۵۸ با فرمان امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل ارتش ۲۰ میلیون، بسیج متولد شد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در دی ماه ۱۳۵۹ به‌صورت قانونی رسمیت پیدا نمود.در تقویم نیز روز 5آذر به عنوان روز بسیج مستضعفان نامگذاری گردیده است. امسال نیز از روز شنبه 29آبانماه الی 5آذر ماه باعنوان هفته بسیج  برنامه های مختلفی اجرا خواهد گردید.