رفتن به محتوای اصلی

مرگ تدریجی یک کشور

جمعیت
کنترل جمعیت در ایران
.

سایت کنترل جمعیت در ایران از کجا آغاز شد؟

Video file

کنترل جمعیت در واقع همان کاهش میزان زاد و ولد است که با واژه تنظیم خانواده وارد سیستم آموزشی کشورمان شد. تنظیم خانواده قرار بود باعث تعالی خانواده با جلوگیری از تولد فرزندان ناخواسته و همچنین متعادل نگه داشتن جمعیت در کشور باعث بهبود وضعیت هموطنانمان گردد. قراربود با کنترل جمعیت سطح معیشت و اقتصاد جامعه رشد پیدا کند قرار بود با کاهش جمعیت و توزیع منابع در بین افراد کمتر، عدالت اجتماعی برقرارشود. اما در انتها چیزی که به ارمغان آمده است: یک کشور پیر و خطر کمبود نیروی انسانی در بازار کسب و کار و اقتصاد کشور است.

به گزارش خبرگزاری فارس : قبل از انقلاب و از حدود سال 1320 رژیم پهلوی به بهانه کاهش مرگ ومیر کودکان ، بهداشت کودکان و سلامت مادر و کودک فعالیت هایی را در جهت کنترل جمیعت انجام داد.

 پس از سرشماری سال  1345و روشن شدن حدود تولدها و رشد آن ، سیاست های کنترل جمعیت به طور رسمی به عنوان یکی از برنامه های مهم در برنامه های عمرانی چهارم و پنجم رژیم گذشته منظور شد. علاوه برعدم گستردگی برنامه های تنظیم خانواده  به دلایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در آن زمان ، در فاصله سال های 1345 تا 1350 رشد جمعیت از 1/3 به 7/2 کاهش یافت، اما برخی از صاحب‌نظران معتقدند که به طور کلی رژیم گذشته در اجرای برنامه های تنظیم خانواده موفق نبوده است

تنظیم جمعیت

اما قضیه به همین جا ختم نخواهد شد برای رسیدن به واقعیت مطلب باید به این ویدئو به دقت نگاه کرد:

دسته بندی