نماهنگ سپاه حاج قاسم

کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه قم
با اجرای گروه سرود انصارالحجه عجل الله تعالی فرجه الشریف
سلیمانی

به یاد عزیز ملت ایران سردار دلها

Video file
دانلود

این نماهنگ به یاد شهید شهروز مظفری نیا که اهل شهرستان کهک استان قم بودند در یکی از محلات شهرستان کهک تولید شد و در تصویر در کنار حاج قاسم عزیز تصویر این شهید بزرگوار هم دیده می شود.

دسته بندی