امربه معروف و نهی ازمنکر درکلام رهبری: وظیفه مردم

امربه معروف ونهی از منکر
امربه معروف و نهی از منکر در کلام مقام معظم رهبری این قسمت وظیفه مردم
امر به معروف
Video file
دانلود

امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه مقام معظم رهبری

دسته بندی

برچسب‌ها