رفتن به محتوای اصلی

برای سردار عاشورایی

حاج قاسم سلیمانی
سردار دلها
حاج قاسم سلیمانی

مکتب عاشورایی حاج قاسم سلیمانی

کل یوم عاشورا.....
و به راستی که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا...
سرزمین کربلا به وسعت دنیاست و عاشورا روزی است به وسعت تاریخ بشر....
به راستی که این خون هنوز می جوشد و با جوشش خود قاسم ها را می پروراند که جبهه استکبار با آن همه تجهیزات مادی و نظامی در مقابل او پست و ناچیز و شکست خورده هستند.....
این خون حسین(ع) است که خون خواهی جز خدا ندارد و حسین(ع) است که ثارالله لقب گرفته اکنون قرنها پس از عاشورا حق و باطل نبردی نفس‌گیر و عالم سوز را رقم زدند....
آری ...
مکتب عاشوراست مکتب سلیمانی ها و عاشورایی هستند سلیمانی ها....
اگر آن روز(عاشورا) پیکار.... نابرابر بود آن شب نیز پیکار نابرابر بود...
اگر دشمن در صحنه نبرد حسین(ع) را به ظاهر شکست داد...
در این پیکار نیز به ظاهر سلیمانی ‌را....
اما سلیمانی زنده است.... سلیمانی ها زنده اند و او همان شب در آغوش حسین(ع) جا گرفت....
سلیمانی شاگرد مکتب حسین(ع) بود....
و هنوز سلیمانی ها از خون حسین(ع) پرورش می یابند و کاری حسینی می‌کنند....
جبهه حق در هر صورتی پیروز است و باطل زبون همیشه شکست خورده و نابود شونده....
اگر آن روز خون حسین(ع) و رفتار زینب دستگاه بنی امیه را نابود کرد اکنون نیز استکبار تنها از غرب آسیا نمی‌رود بلکه خون سلیمانی آن را نابود خواهد کرد....
و به راستی این احمق ها فکر می کردند که می توانند نور خدا را خاموش کنند در حالی که نور خدا همیشه روشن است و روشنایی می بخشد....
و اکنون برای همه مسجل شده که استکبار رو به افول است و خونخواه حسین(ع) به زودی قیام خواهد کرد و انتقام سخت در پیش است...
انشاالله

دسته بندی