مستند رهایی

کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه قم
محل تولید : اردوگاه کرامت
89
Video file
دانلود

مستند رهایی 

تهیه کننده : داود محبی

تدوین و کارگردان : سلمان ابوطالبی

صدابردار و تصویربردار : مصطفی کوچکی

تصویر هوایی : سعید نائینی پور

با همکاری مرکز آفرینش های هنری استان قم

زمستان 1400

پخش از شبکه استانی نور (قم)

دسته بندی