رفتن به محتوای اصلی

از آسمان به زمین

حضرت فاطمه الزهرا(س)
روز زن
فاطمه الزهرا

سالروز ولادت سرور زنان اهل عالم مبارک باد

می گویند اولین نفر حضرت آدم بود که او را دید، در بهشتی که اولین زیستگاه بشر بود وحضرت آدم اولین انسان خلق شده، بهشتی ترین خلقت عالم را دید وقتی که او را دید نشسته بود در تختی ویژه سروران اهل بهشت.
او را دید که تاجی بر سر، گردنبندی بر گردن و گوشواره در گوش داشت که هر کدام نماد پدر، شوهر و فرزندان او بود
جسم مادی فاطمه(س) هنوز خلق نشده بود ولی نور وجودی او در عرش به تسبیح پروردگار مشغول بود.
می گویند وقتی که نوح نبی کشتی ساخت و بارندگی شدید شد، به او توسل کرد به پدر او و شوهر او و پسران او، تا اینکه با عنایت خدا کشتی بر روی کوه جودی فرود آمد و آب فرو نشست.
می‌گویند وقتی که پیامبر(ص) به معراج رفت از میوه درختی بهشتی خورد که در سلب او جای گرفت و شد فاطمه.
می‌گویند برای ولادت او برترین زنان بهشتی از آسیه و مریم و...به کمک مادر آمدند زیرا که او سرور زنان بهشتی بود و جز زنان بهشتی لیاقت به دنیا آوردن او را نداشتند...
‌گویند وقتی که مادر او فوت کرد بسیار بهانه مادر را می گرفت جبرئیل بر پدر او نازل شد و از جایگاه مادر در بهشت گفت و پس از این گفت و گو آرام شد زیرا که صدای جبرئیل را می شنید.
می گویند او را مادر پدر خطاب کردند چون دلیل وجودی پدر، او بود و اگر او نبود پدر هم نبود.
می گویند فاطمه شوهر دوست بود، اهل انفاق بود، گله از سختی دنیا نمی کرد به آنچه که داشت قانع بود و از شوهر چیزی نمی خواست... شوهر او همه ی ثروت خود را در یک روز به فقرا می بخشید و ظهر گرسنه به خانه می‌آمد تا نان جو دستپخت او را در خانه فقیرانه با یکدیگر بخورند.
می گویند در کارها به قدری سختی می کشید که خدا تسبیحات را برای او فرستاد
تسبیحاتی که کمک زندگی او و شیعیان بعد از او باشد و آن تسبیحات حضرت زهرا(س) نام گرفت.
می گویند که سه روز روزه گرفتند افطار روز اول را به یتیم دادند، افطار روز دوم را به مسکین دادند، و افطار روز سوم را به اسیر دادند، و آن ها سه روز بود که فقط آب خورده بودند و گرسنه بودند اما آن اسیر شکم سیری داشت و غذای خود را بدون آنکه بپرسند به او دادند...
... در آن حال پدر به خانه او آمد و طلب غذا کرد و گفت از مهمان پذیرایی نمی کنید؟
و آنان غذای خویش را اسیر بخشیده بودند و اینگونه بود که مائده ای از آسمان به سفره خانه ی آنان آورده شد...
حدیث کسا در وصف او و پدر او و شوهر او بود....
پیامبر(ص) هر روز به خانه او می رفت و او را اهل بیت خویش می خواند زیرا اهل بیت پیامبر(ص) او بود که خدا وعده داده بود آنها را از هر آلودگی پاک گرداند...
اگر یک تکه از نان جو خانه ی آن ها نصیب ما می شد آتش جهنم بر ما حرام می شد...
می گویند او را زهرا نامیدند زیرا وقتی به محراب عبادت می ایستاد ملائکه از نور وجود او بهره می بردند و او فاطمه الزهرا(س) بود....
یک روز از خدا انگشتری خواست، فوراً از بهشت برای او آوردند و او آن را برگرداند
شنیده‌ام که می‌گویند در لحظه‌ای که عزرائیل برای قبض روح پدراو آمد... اول بار اجازه نداد و در بار دوم، این ملک به خانه پدر وارد شد....
می گویند در لحظات پایانی عمر پدر بسیار محزون بود تا اینکه پدر به او وعده داد که به زودی به او خواهد پیوست و فقط ۹۵ روز تاب آورد....
و گرفتند حق او و شوهر او و فرزندان او را به نا حق و از روی ظلم...
می گویند پس از شهادت پدر، جبرئیل بر او نازل شد و اخبار عالم را تا روز قیامت براو بیان کرد و آن مصحف فاطمه(س) نام گرفت
می گویند که او شفیع روز قیامت است.... در آن روزی که دست و پا در اختیار انسان نیست او صاحب اختیار است... جلوی جهنم می رود و کسانی را که به سوی جهنم می کشند شفاعت می کند...
و می گویند پل صراط از جهنم می گذرد و در پل صراط اهل جهنم به نخ چادر او پناه می برند و بهشتی می شوند....
می گویند روزی عالم از نخ چادر خاکی اوست...
و او تنها دلیل خلقت عالم است و اوست مادر عالم.....
مادرم سالروز زمینی شدنت مبارک....
اشفعی لی فی الجنه

دسته بندی