رفتن به محتوای اصلی

زوجین همدیگر را خوشبخت و بهشتی کنند

همیاران

زن و شوهر با راهنمایی و دلسوزی و تذکر بجای خود، می‌توانند از زیاده‌روی و کج رفتاری های یکدیگر جلوگیری کنند.

خیلی از زن ها هستند که شوهر خودشان را بهشتی می کنند. و خیلی از مردها هستند که همسر خود را حقیقتاً سعادتمند می‌کنند. موارد عکس هم این است.  شاید مردهای خوبی باشند که زن هایشان آنها را اهل جهنم کنند و زن های خوبی باشند که مردهایشان آنها را اهل جهنم کنند .چنانچه زن و مرد هر دو توجه داشته باشند، با توصیه های  خوب، با همکاری های خوب، با مطرح کردن دین و اخلاق در محیط خانه آن هم بیشتر از مطرح کردن زبانی ، مطرح کردن عملی -این طور یکدیگر را کمک می‌کنند .


اگر خانم خانه می بیند شوهرش دارد دچار انحرافی می شود، فرضا در یک معامله نامشروعی قرار دارد، یا توی یک جریان غلطی می افتد توی  پول درآوردن های   نادرستی افتاده است، یا توی رفیق بازی‌های ناسالمی افتاده باشد، آن کسی که باید او را حفظ کند، همسر او است. اگر متقابلاً مرد این احساس ها را به نوع دیگری از زنش کرد، اولین کسی که باید زن را حفظ کند، شوهر است.

البته حفظ کردن هم، با محبت کردن و با زبان خوش و با منطق صحیح و با برخورد مدبرانه و حکیمانه حاصل می‌شود ونه  با بداخلاقی و قهر یا چیزهای دیگر؛ یعنی هر دو مراقب باشند تا آن دیگری را در راه خدا حفظ کنند .


زن و شوهر باید همدیگر را در راه صحیح و صراط مستقیم الهی حمایت کنند اگر هر کدام از این ها مشاهده کنند یک عمل خیر و یک کار شایسته از همسرشان سر می‌زند، آن را تشویق کنند و اگر برعکس، احساس کردند خطای یا انحرافی، خدای ناخواسته وجود دارد، سعی در اصلاح آن بکنند. یکدیگر را در راه خدا کمک و تشویق کنند.


 هدایت آنها ،همکاری آنها و دستگیری و کمک آنها موجب می شود که بتوانند در راه خدا حرکت کنند. و همدیگر را اهل بهشت کنند و همدیگر را سعادتمند کنند، و همدیگر را در راه تحصیل علم ،کمال ،پرهیزگاری و ساده زیستی کمک کنند .


 اگر در میان همسران کم ظرفیتی و فقدان سعه صدر باشد، طرفین به بی حرمتی اقدام می کنند و چنین واکنشی قطعاً با رنجش و سرخوردگی عاطفی همراه است. کم ظرفیتی باعث می‌شود که افکار ذهن متلاطم شود، و دریای آرام درون را طوفانی کند، که باعث ایجاد درگیری‌های لفظی و مشکلات روانی می شود. که در نتیجه رشته مودت و دوستی و خوشبختی آنان را سست و ضعیف می‌کند و احساس صمیمیت بین همسران را کاهش می دهد.

سهیلا صلاحی مترجم و نویسنده 

انتهای پیام /

دسته بندی