رفتن به محتوای اصلی

برای شهید صیاد خدایی ...

شهادت
مدافع حرم
شهید صیاد خدایی

برای شهید حسن صیاد خدایی....
این رجل فاجری که خون عزیز ما را به زمین ریخت، تأیید کرد دین خدا را. یعنی خدا‏‎ ‎‏دین خودش را به او تأیید کرد. با ریختن خون عزیز ما، تأیید شد انقلاب ما. این انقلاب‏‎ ‎‏باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند، و زنده ماندنش به این خونریزیهاست.‏‎ ‎‏بریزید خونها را؛ زندگی ما دوام پیدا می کند. بکُشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می شود. ما از‏‎ ‎‏مرگ نمی ترسیم؛ و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید. دلیل عجز شماست که در سیاهی‏‎ ‎‏شب، متفکران ما را می کشید. برای اینکه منطق ندارید. اگر منطق داشتید که صحبت‏‎ ‎‏می کردید؛ مباحثه می کردید. لکن منطق ندارید، منطق شما ترور است! منطق اسلام ترور‏‎ ‎‏را باطل می داند. اسلام منطق دارد؛
صحیفه امام جلد ۷ ص ۱۸۳
امام می دانست که دوام انقلاب به ریختن خون خواص آن وابسته است و امام درست می گفت، انقلاب ماند و مستحکم تر شد...
و اکنون پاسدارِ شهیدی را تشیع می کنیم که در پی شهادت بود و به دنبال آن هزاران کیلومتر آن طرف تر از مرزها در بیابانهای سوریه در خانطومان و لازقیه، در حلب و دمشق به دنبال آن می گشت اکنون در تهران به آن رسید...
درست است که دشمن نامرد است...
درست است که دشمن منطق ندارد...
درست است که دشمن ضعیف و ترسو است...
درست است...
ما عاشق شهادتیم...
شهادت بال سرخ شیعه است...
شهادت گوهری تابناک است...
شهید زنده جاوادانه تاریخ باقی می ماند...
و شهادت خط سرخ سید شهیدان در عاشورای کربلاست...
و ما عاشق شهادیتم...
زیرا که پیرو حسین (علیه السلام) هستیم...
ما شیعه ایم...
با تاریخی بیش از هزار سال..
از اول هم مرید علی (علیه السلام) برادر و وصی و جانشین پیامبر بوده ایم...
ما با شهادت زنده ایم...
و خون ما زنده کننده نهضت حسینی است...
و این خون ها می جوشد...
بیشتر می جوشد...
می جوشد و حریف می طلبد....
دشمن پست زبون مادی می ترسد...
از ترس به ترور روی آورده....
زیرا که در صحنه نبرد زبون و شکست خورده است...
خون حسن صیادها در بدن تک تک جوانان این مرزو بوم می جوشد....
ملت بیدار است...
ملت بیش از همیشه می فهمد...
مدافع حرمی که در پراید خود در یکی از مناطق مرکز شهر ترور شد...
خوشا به حال آن خانواده....
خوش بحال آن مادر...
خوش به حال آن فرزند و همسر...
عزیز ملت ایران بودید...
عزیز تر شدید...
شهید شما زنده است و در پیشگاه حسین ابن علی و در محضر خداوند کریم روزی می خورد....
سلام خدا و پیامبران وامامان بر شهید حسن صیاد.
اللهم الرزقنا.....

 

دسته بندی