رفتن به محتوای اصلی

ویژگی های همسر خوب

انتخاب همسر
زناشویی
همسر خوب

همسر خوب، ویژگی‌هایی دارد که در برخی روایات، از آن به عنوان «همسر موافق»، «همسر صالح» و «همسری که پشتیبان انسان باشد» یاد شده است.
آسایش و راحتی زندگی، فقط به داشتن همسری زیبا و صاحب جاه و مال نیست. چه بسا همسرانی که از عنصر مال و جاه و جمال برخوردارند، اما کسی را خوش بخت نکرده‌اند.
انسان خوش بخت، کسی است که همسری شایسته، همراه، یاور و پشتیبان داشته باشد. خوش بختی در زندگی، از آنِ همسرانی است که میان آنان «مودّت» و «رحمت» وجود داشته باشد و این مهم، به وسیله مال و جاه و جمال به دست نمی آید.
از این رو، دین اسلام، توصیه کرده که همسر خود را به خاطر مال و جاه و جمال، انتخاب نکنید که اگر چنین شد، خداوند، شما را به همان عوامل، واگذار می‌کند؛ اما اگر به خاطر دین و ایمان، با کسی ازدواج کردید، خداوند، آنچه را از مال و جمال نیز انتظار دارید به شما می‌دهد.آنچه زندگی را شیرین و لذّت بخش می‌کند، مال و جمال نیست؛ مودّت و رحمت است و این دو، در دست خداوند است و اوست که میان دل‌ها انس و اُلفت برقرار می‌کند و آن گاه که چنین می‌شود، آن همسر، از هر چیزی برای انسان، دوست داشتنی تر خواهد بود و این، یعنی داشتن یک زندگی شیرین، لذّت بخش و همراه با آرامش و آسایش.

حال ویژگی های یک همسر خوب را با هم مرور می نماییم:

1- ايمان و دينداري

2-خلق نیکو

3-اصالت خانوادگی

4-عقل و درایت

5-علم ودانش

6-سلامت جسمی و روحی

7-داشتن تفاهم فکری با شما

8-امانت دار بودن

9-عفت و نجابت

10-زیبایی

درمجموع به یاد داشته باشیم یک همسر خوب کسی است که مکمل خوبی برای رشد شخصیت شما باشد و شما را در راه رسیدن به کمال انسانی خود کمک ویاری نماید.

دسته بندی