رفتن به محتوای اصلی

سپاسگزاری در خانواده

روابط همسران
گامی به سوی زندگی به سبک اسلامی
سپاسگزاری


خانواده موفق


سپاس‌گزاری یکی از راه‌هایی است که می‌توان به طرف مقابل فهماند که ارزش کارها و فداکاری‌هایش را متوجه می‌شویم. برخی از ما در طول روز، هزار کلمه حرف می‌زنیم؛ اما یکی از آن‌ها تشکر نیست. چه خوب است این جزو عادت ما بشود که در برابر هر کاری که همسرمان برای ما انجام می‌دهد، زبانمان را به تشکر باز کنیم.

یکی از دغدغه‌های همسر ما آن است که بداند در دل ما نسبت به او چه می‌گذرد. این حساسیت در زن‌ها بیش از مردها وجود دارد. سپاس‌گزاری راهی برای اعلام حالت درونی ما نسبت به همسرمان است.

وقتی همسرمان کاری برای ما انجام می‌دهد، سپاس‌گزاری می‌تواند پاداشی در قبال کار او باشد. این پاداش هزینه‌ی چندانی ندارد‌؛ اما عملی ماندگار است.

در تشکر نباید به اندازه‌ی کاری که در حقمان انجام شده نگاه کرد. بزرگواری به این است که انسان کارهای کوچک را هم از نظر دور نداشته و بابت آن تشکر کند.

کتاب گامی به سوی زندگی به سبک اسلامی "زندگی مشترک"، محسن عباسی ولدی
 

دسته بندی