رفتن به محتوای اصلی

دختران محبت طلب

تربیت فرزند
سبک زندگی
دختران و محبت

دختران نیاز به محبت دارند ...

در فضای خانواده دخترها بیش از پسرها به محبت و توجه نیاز دارند. اما هر محبت و توجهی هم آنها را سیراب نمی‌کند. آنها به محبت یک پدر مقتدر نیاز دارند تا مطمئن شوند یک فرد قوی آنها را دوست دارد و حمایتشان می‌کند.
اگر پدر به دخترش محبت نکند، قربان صدقه او نرود، از او تعریف نکند و مهر نثارش نکند، دختر گرسنگی عاطفی و احساس بی پشتوانگی و ناامنی پیدا می‌کند. آنگاه گدای چشمک فلان پسر بی سر و پا و هرزه‌ای می‌شود که از دختر مانند دستمال کلینکس استفاده کرده و پس از رفع نیاز دورش می‌اندازد.
اما اگر پدری که محبت می‌کند ضعیف باشد و کلاهش پشم نداشته باشد و فاقد اقتدار و قاطعیت کافی باشد، محبت او برای دختر پشتوانه محسوب نمی‌شود و ارزشی ندارد. باز هم دختر، فقیر عاطفی و محتاج چشمک آن پسر هرزه و یک موجود فریب خور است.
زنان می‌توانند در عرصه خانواده به انحاء مختلف اقتدار شوهر خود را بشکنند، این نه هنر است نه زیاد زحمتی دارد. اما باید بدانند اگر ابهت پدر شکسته شد، اول از همه مادر آسیب می‌بیند زیرا زن، مرد ضعیف را دوست ندارد و محتاج مردان دیگر خواهد شد. دوم دختر خانواده است که آسیب می‌بیند. زیرا اقتدار حامی او از بین رفته و محبت پدر بی ارزش شده. حال زن و دختر خانواده باید در خیابان و پاساژ و بازار و فضای مجازی و دانشگاه و اداره و... به دنبال محبت ظاهری یک مرد به ظاهر مقتدر بگردند تا گرسنگی عاطفی خود را تسکین دهند. برای خریدن این محبت هم باید حیای خود را بفروشند و جنسیت خود را به حراج بگذارند. جز خودنمایی و عشوه گری و التماس نگاه آلوده مردان چاره دیگری نیست.
نتیجه ساده: مردان ضعیف و نامقتدر و خانواده های زن سالار نتیجه شان زنان و دختران بی حیا است.
حال قابل درک است که چرا لشکر سیاسیون خائن در سیاست‌ها و گفتارشان و سلبریتی های پول پرست خودنما در فیلم‌های پلیدشان این همه در تضعیف مرد می‌کوشند؟ آنها به دنبال اضمحلال نهاد خانواده‌اند زیرا امنیت و قدرت هر کشور و ملتی به استحکام خانواده های آن کشور و ملت بستگی دارد. آنها مامورند با ایران قوی مبارزه کنند.

 
دکتر سید علی مرعشی

دسته بندی