رفتن به محتوای اصلی

زنان از آزادی تا شهادت

شاهچراغ
Video file

زن، زندگی، آزادی ؛ عجب شعار زیبایی بود. 

چهل روز پس از سردادن این شعار زیبا حالا تصاویر جنازه زن ایرانی همراه با فرزند در آغوش، خود نمایی می کند.

زنان سرزمین متمدن ایران اسلامی خیلی قبل تر از این، راه خود را انتخاب نموده اند. راهی که امام راحل برای زنان این سرزمین مشخص نموده اند. جمهوری اسلامی ایران نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد ...

دسته بندی