رفتن به محتوای اصلی

 در نماز جماعت موقع خواندن حمدو سوره ماموم ذکر بگوید بهتر است یاساکت باشد بهتر است؟

 

گفتن ذکر در نماز ظهر وعصر هنگامی که امام جماعت حمد وسوره می خواند مستحب است،ودرسایر نمازها به قرائت امام گوش بدهد.