رفتن به محتوای اصلی

سلام در نماز گفتن هر سه سلام واجب هست یا نه ؟

طبق نظر همه مراجع :

سلامِ واجب نماز، یکى از این دو سلام «السلام علینا و على عباد الله الصالحین» و «السلام علیکم و رحمة الله و برکاته» است و با گفتن سلام اول به قصد خروج از نماز، سلام دوم جزء مستحب نماز است و با گفتن سلام اخر نماز به تنهایی به واجب عمل کرده اید. و اما بعد از تشهّد رکعت آخر نماز مستحب است در حالی که نشسته و بدن آرام است قبل از سلام واجب بگوید: «السلام علیک ایها النبی و رحمه الله و برکاته».

(توضیح المسائل محشی مراجع مساله ۱۱۰۵)