رفتن به محتوای اصلی

🔰 برگزاری جلسه مشاوره با موضوع خانواده سالم و افزایش جمعیت، ناحیه جغتای، خراسان رضوی

ناحیه جغتای، خراسان رضوی

🔰 برگزاری جلسه مشاوره با موضوع خانواده سالم و افزایش جمعیت در محل زینبیه با سخنرانی حاج آقا یداللهی
پایگاه بسیج حضرت اسیه راهچمن حوزه حضرت زهرا ناحیه جغتای

ناحیه جغتای، خراسان رضوی

دسته بندی

برچسب‌ها