رفتن به محتوای اصلی

🔰 کارگاه آموزشی روانشناسی پیش سالمندی و سالمندی، ناحیه نیشابور، خراسان رضوی

ناحیه نیشابور، خراسان رضوی

🔰 کارگاه آموزشی روانشناسی پیش سالمندی و سالمندی


زمان: شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
مکان: خیابان بنیاد شهید مسجد محمد ابن عبدالله
ویژه روان شناسان و مشاوران
به مدت یک هفته برگزار میشود

 

ناحیه نیشابور، خراسان رضوی

دسته بندی