رفتن به محتوای اصلی

«گزیده وصایای شهدا با موضوع امر به معروف و نهی از منکر»

1
دانلود فایل

دفتر هفتم مجموعه گزیده موضوعی وصیت نامه شهدا با محوریت «امر به معروف و نهی از منکر» به همت نشر شاهد منتشر شده است.

این کتاب توسط دکتر مظفر چشمه سهرابی تهیه و تنظیم و در سال 1397 توسط نشر شاهد در 562 صفحه به چاپ رسیده است. این دفتر در یازده فصل به عناوین « جنبه های اعتقادی امر به معروف و نهی از منکر » ، «جنبه های عبادی امر به معروف و نهی از منکر »، «جنبه های اخلاقی امر به معروف و نهی از منکر »، « جنبه های خانوادگی امر به معروف و نهی از منکر »، «جنبه های اقتصادی امر به معروف و نهی از منکر »، «جنبه های اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر »، «جنبه های سیاسی امر به معروف و نهی از منکر »، «جنبه های نظامی امر به معروف و نهی از منکر » ، «جنبه های فرهنگی و تربیتی امر به معروف و نهی از منکر »، «جنبه های درمانی و بهداشتی امر به معروف و نهی از منکر » و«جنبه های اداری امر به معروف و نهی از منکر » گردآوری شده است.

 

 

دسته بندی کتابخانه