رفتن به محتوای اصلی

گشت امر به معروف ، ناحیه مالک، خراسان رضوی

گشت امروز تذکر لسانیدوشنبه مکان فلکه بیت المقدستاریخ۱۴۰۳/۱/۶ساعت ۱۴/۳۰الی۱۶/۳۰ناحیه مالکحوزه ۷ مالک حوزه ۷ الزهراتعداد برادران ۶ نفر تعداد خواهران ۷ نفر تعداد تذکرات ۴۸۰ تاتعداد…

0
70

نظارت همگانی باید ساختارمند شود

معروف: اگر چه امر به معروف و نهی از منکر فریضه‌ای الهی است و به موجب آن اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت…

0
26