رفتن به محتوای اصلی

باب الحوائج

  دلم خونه_چشام بارونه بازم من به تن دارم _دوباره رخت ماتم من گرفتاره _توهستم یا ابا السلطان(ع) عزاداره _توهستم یا ابا السلطان(ع) چهارده سال_ زندان بود جای تو اقا بستن زنجیر_به دست و پای تو اقا…

0
40

امام موسی کاظم(ع), امام دربند

نام تو را موسی نهاد ... پدر بزرگ و بزرگوارت زیرا که تو هم مانند موسی باید کنی باید اعجاز کنی باید با قومی که سر به راه نمی شوند و آن طور که خدا می خواهد زندگی نمی کنند ... دنیا را دوست دارند و آن…

0
541