رفتن به محتوای اصلی

امام موسی کاظم(ع), امام دربند

سالروز شهادت امام موسی کاظم
امام کاظم(ع)
امام موسی کاظم(ع)

برای امام موسی کاظم(ع) که در زندان نیز هدایت می نمود.

نام تو را موسی نهاد ... پدر بزرگ و بزرگوارت

زیرا که تو هم مانند موسی باید کنی باید اعجاز کنی باید با قومی که سر به راه نمی شوند و آن طور که خدا می خواهد زندگی نمی کنند ... دنیا را دوست دارند و آن را بر آخرت اولویت می‌دهند و برای آن ذخیره  نمی‌فرستند امام خود را تنها می‌گذارند و اهلبیت او را ...

در یک شب حاکم ظالم بنی عباس سر از تن هزاران سید اولاد پیامبر(ص) جدا می کند و آن ها را شهید می نماید و آب از آب تکان نمی خورد ...

هیچکدام از پدرانت زندانی نشدند رنج ها کشیدند اما زندانی نبودند. و تو با درایت شیعه را هدایت کردی تو امام بودی امام اسیر و شدی امام شهید آن هم تنها و غریبانه در سیاهچاله تنگ و تاریک ...

وقتی که پیکر مقدس تورا تحویل گرفتند هنوز قول و زنجیر بر دست و پایت بود

کاظم الغیض بود و خشم خود را فرو می خورد

و چه شیرین بود این فرو خوردن خشم. برای تو بدترین و شقی ترین زندان بان ها را در نظر می گرفتند اما همه را اصلاح و رام می نمودی امام اسیر بودی و در اسارت هم هدایت می کردی کسانی را که تشنه بودند و بنی عباس پلید از امام زندانی اسیر نیز می ترسید و با سم شهید می نمود.

دسته بندی