رفتن به محتوای اصلی

گفتند حجاب را بردار اما ...

چرا حجاب؟
برای دختر خانم ها
حجاب

گفتند حجاب از سر بردار تا رشد کنی!، امّا نگفتند تو اگر با حجاب رشد کنی دیگر دستشان به تو نمیرسد...

چه کسی تو را به جان خودت انداخت دختر

گفتند حجاب را بردار تا به جای جنسیت با شخصیتت دیده شوی!، ولی نگفتند حجاب است که شخصیتت را ورای جنسیتت نمایان می کند...

گفتند زیبایی هایت را نمایان کن تا نهفتنی هایت آشکار شود!، امّا نگفتند هر چیز که آسان و زود به دست بیاید ارزشش را از دست خواهد داد...

گفتند حجاب برای تو محدودیت ایجاد می کند!، ولی نگفتند بی حجابی تو به تامین لذت های نامحدود خودشان می انجامد...

گفتند حجاب از سر بردار تا قدرتمند شوی!، امّا نگفتند حجاب تو قدرت را از آنان میگیرد...

گفتند حجاب از سر بردار تا دیده شوی!، ولی نگفتند حجاب از سر بردار تا ما آنطور که دلمان میخواهد تو را ببینیم...

گفتند حجاب از سر بردار تا آزاد شوی!، امّا نگفتند حجاب تو مانع آزادی جنسی بی دردسر آنان است...

گفتند حجاب سرت کردند تا کنترلت کنند!، ولی نگفتند حجاب از سرت برداشتند تا کنترلت کنند...

گفتند حجاب از سر بردار تا رشد کنی!، امّا نگفتند تو اگر با حجاب رشد کنی دیگر دستشان به تو نمیرسد...

گفتند نگذار شوهرت با بهانه غیرت کنترلت کند!، امّا نگفتند شوهرت اگر بی غیرت شد تو در کنترل میلیون ها نگاه شهوت آمیز خواهی بود...

گفتند حجاب تکلیفی است که به تو تحمیل شده است!، ولی نگفتند حجاب حق مسلّم توست که شهوت رانان تاب تحمّل آن را ندارند...

آنقدر درِ گوشَت خواندند «حجاب اجباری!» است تا اجبارت کنند که حجاب از سر برداری...

میدانی، آنها نخواستند قدر و ارزش تو ورای جاذبه های ظاهری ات آشکار شود، چون به قدری بی ارزش بودند که برای ارزشمند شدن، چاره ای جز بی ارزش سازی دیگران نداشتند! آنها رشد و قدرت و آزادی تو را هدف گرفتند، چون همه وجود تو را در جاذبه های ظاهری ات خلاصه کردند...

آنها هرچه برای خود پسندیدند، برای تو نپسندیدند!

آری در دنیایی که همه چیز را وارونه جلوه میدهد، باید هم انتظار داشت که ضدارزش ارزش شود...

حجاب حق اختصاصی خودِ خودِ خودِ توست که خدا به تو داده و به هیچکس هم حق نداده تا این حق را از تو بگیرد حتی اگر آن فرد شوهر تو، پدرت، برادرت یا پسرت باشد! میدانی چرا؟ چون هیچکس حق ندارد تا جلوی قدرت و انسانیت و آزادی و رشد و ارزشمندی تو را بگیرد

... دشمنان تو حق و توان آن را نداشتند که این دُرّ گرانبها را از تو بگیرند برای همین همه چیز را وارونه جلوه دادند تا خودت با دستان خودت تلاش کنی تا این حق را از خودت بگیری!
انتخاب با توست دختر...
دکتر محسن عزیزی ابرقوئی، روانشناس

دسته بندی

برچسب‌ها