رفتن به محتوای اصلی

حجاب مصونیت است نه محدویت

اجرای طرح تقدیر از دختران محجبه ودعوت دختران کم حجاب به سوی چادر توسط دختران گروه جهادی بسیج دانش آموزی  فاطمه الزهرا (س) شهرستان  زیرکوه.

0
9

حجاب از نگاه روانشناسی

آیا پوشش و ظاهر افراد امری شخصی است؟ دوستی داشتم که تحصیل کرده آمریکا بود، برایم تعریف کرد که وقتی در آمریکا مشغول تحصیل بودم پدرم برای دیدنم به آنجا آمد، او که دیده بود بعضی ها نیمه برهنه به…

0
406

گفتند حجاب را بردار اما ...

چه کسی تو را به جان خودت انداخت دختر گفتند حجاب را بردار تا به جای جنسیت با شخصیتت دیده شوی!، ولی نگفتند حجاب است که شخصیتت را ورای جنسیتت نمایان می کند... گفتند زیبایی هایت را نمایان کن تا نهفتنی…

0
53