رفتن به محتوای اصلی

خداوند چند بار یک گناه را می بخشد؟

صوت سخنان حاج آقا مجتبی تهرانی
بخشش گناهان
حاج آقا مجتبی تهرانی

خداى متعال در توبه و بازگشت و خشنودى خويش را براى تو گشوده است، پس هر وقت او را بخوانى ندايت را مى شنود.

Video file

آیا خدا، از گناهان ما (هرچند که زیاد باشه...) می گذرد؟

دسته بندی