رفتن به محتوای اصلی

تنظیم خواب فرزندان

تربیت فرزند
چگونه خواب کودکانمان را تنظیم کنیم
خواب فرزند

یکی از مواردی که توی فرآیند تحصیلی دانش آموزان اختلال ایجاد می کند خواب نامناسب است. بچه ها به ۸ ساعت خواب شبانه نیاز دارند اما متاسفانه اکثرا این مورد رعایت نمی شود و طبیعتا صبح به سختی از رختخواب بیرون می آیند.

 ۳ راه حل کاربردی:

 1)یک ساعت قبل خواب، چراغ های خونه رو کم کم خاموش کنیم. بهتره تلویزیون هم از ۲ ساعت قبلش خاموش باشد.

2) اصراری به خواب بعدازظهر بچه ها نداشته باشیم. بین خواب ظهر تا شب باید ۷ ساعت فاصله باشد. بچه ای که شش عصر تازه بیدار شده قطعا ۹ شب دوباره به خواب نمیرود.

3)اگر بچه ها بعد مدرسه خیلی خسته می شوند نگذاریم بیشتر از نیم ساعت بخوابند. تنظیم خواب دانش آموزان به آنها کمک می کند تا یادگیری بهتری توی مدرسه داشته باشند.

ریحانه سادات موسوی (کارشناسی روانشناسی، مربی حوزه کودک)

دسته بندی